Přihlášení do systému:

Jméno:

Heslo:

Počet přístupů:
1
 
Atletický oddíl
Atletický oddíl byl založen v roce 1919 a je nejstarším atletickým oddílem Jihočeského kraje. Svou činností navazuje na bývalý SK České Budějovice, který se stal již v roce 1920 členem České atletické amatérské unie /ČsAAU/ a s vyjímkou kratší klidové činnosti je stále aktivní. V pololetí roku 1945 přešel celý oddíl do předměstského SK České Budějovice na Lineckém předměstí. Po sjednocení čs. Tělovýchovy pak do SOKOLA České Budějovice, kde byla vybudována jediná běžecká dráha v Českých Budějovicích a ke konci roku 1950 pokračuje již v TJ KOH-I-NOOR ve své bohaté činnosti.
Práce v období 1933-1945 byla zaměřena převážně na udržení atletiky v Jižních Čechách a po celých pět let náš oddíl jako jediný zde organizoval všechny jihočeské atlety a atletky. Při tom byl na druhém místě v republice ve výchově mládeže, zejména pak v ženské atletice, jejímž je zakladatelem v kraji.
Ženská atletika také přinášela každoročně oddílu nejvíce úspěchů na mistrovstvích a přeborech ČSSR, mezinárodní reprezentaci a v čs. rekordech. Oddíl se také staral o pořadatelství četných celostátních podniků.
Vzhledem k tomu, že kromě výročních krajských přeborů na dráze chyběly v kraji po celý rok hodnotné závody, staral se oddíl o jejich organizování zakládáním mnohých tradičních soutěží o putovní ceny. Proto byla v roce 1935 založena mezinárodní soutěž o pohár SAVOY s účastí Slávie Praha, vysokoškolského sportu Brno a Reichsbundu Wien, kterou přerušila teprve druhá světová válka. Pro středoškolské studenty pořádal KIN soutěž Sportem k obraně vlasti. Byl to závod ze kterého se staly Středoškolské hry. Nejvýznamnější se ale stal v roce 1941 založený silniční běh na 25 km Kolem Hluboké, který vykazuje nepřerušenou tradici již 63 let.
Dobrá výkonost závodníků se projevila i zařazením do reprezentace a startem v mezinárodních závodech. V čele oddílu stál dlouhá léta Karel Nedobitý, a to až do roku 1975. Po dvouletém předsednictví JUDr. Jana Churna převzala předsednictví oddílu v roce 1977 Růžena Smolíková.

VÝSLEDKY ZÁVODU KOLEM HLUBOKÉ 2015

VÝSLEDKY ZÁVODU KOLEM HLUBOKÉ 2014

Aktuality
Copyright © 2006 TJ KIN, všechna práva vyhrazena || Powered by JeremyCB | Webmechanik