Historie a současnost tělovýchovné jednoty
KOH-I-NOOR České Budějovice
Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice je nástupnickou organizací tělocvičné jednoty Sokol Tyrš, která byla ustavena dne 13.června 1894, a která působila na Lineckém předměstí města České Budějovice až do roku 1906. Pak došlo ke změně názvu tělocvičené jednoty Sokol Tyrš, když byla ustavena tělocvičná jednota Sokol II České Budějovice. Tato tělocvičná jednota vyvíjela tělovýchovnou, sportovní, společenskou a kulturní činnost až do roku 1949. V témž roce přechází tělocvičná jednota Sokol II České Budějovice do závodní sokolské jednoty KOH-I-NOOR České Budějovice, která v roce 1951 mění svůj název na tělovýchovnou jednotu Sokol KOH-I-NOOR České Budějovice a v roce 1956 na tělovýchovnou jednotu Tatran České Budějovice.
Od roku 1959 až dosud nese naše tělovýchovná jednota název „Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice“. Její členové se sdružují k provozování tělovýchovné a sportovní činnosti v oddílech: atletickém, jachetním, kanoistiky, lyžování, nohejbalu, turistiky, sportu pro všechny a v plaveckém středisku (oddíl plavecký, vodní pólo a plavecká škola). Oddíly tenisu, kopané a košíkové, které tvořily součást tělovýchovné jednoty KOH-I-NOOR, se postupně osamostatnily a dnes její odchovanci vytvářejí: tenisté LTC Libra České Budějovice, fotbalisté – SK Slávia Č. Budějovice a košíkář – BSK Č.Budějovice. Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice vyvíjí i vlastní hospodářskou činnost ve sběrně Sazky, v prodejně suvenýrů a ve výuce neplavců z řad veřejnosti.
Copyright © 2006 TJ KIN, všechna práva vyhrazena || Powered by JeremyCB | Webmechanik